JA T3 Framework

Fast. Flexible. Powerful

Kontakt

Ændringsprocedure og versioneringspolitik

Ændringsprocedure for WAYF's attribut-definition

Ændringsforslag til WAYF's attributdefinition sendes skriftligt til WAYF-sekretariatet. Forslagsstilleren vil hurtigst muligt blive orienteret om, hvornår og hvordan forslaget videre behandles.

Ændringsforslaget skal indeholde navnene på de attributter, der skal tilføjes, hvad deres værdirum skal være, og hvordan de skal fortolkes (forslag til semantik).

Hvis forslaget indeholder forslag om ændring af eksisterende attributter, skal det eventuelt nye værdirum og fortolkning beskrives.

Ændringsforslaget skal desuden indeholde argumenter for de ønskede ændringer.

Versioneringspolitik

WAYF's attributdefinition versioneres med versionsnumre på formen xx.yy, hvor xx angiver hovedversionsnummeret, og yy angiver det mindre versionsnumre.
Hovedversionsnummeret ændres, hvis der ændres i fortolkningen af eksisterende attributters eksisterende værdier, eller hvis det vurderes, at der har været så mange ændringer, at der er brug for at markere en egentlig opdatering. Frigivelse af versioner med ændret hovedversionsnummer varsles 6 måneder, inden de skal træde i kraft, således at de involverede institutioner har tid til at forberede implementeringen. De involverede institutioner har pligt til at implementere disse versioner senest den varslede dato.

Det mindre versionsnummer opdateres ved frigivelse af versioner, der involverer tilføjelse af attributter eller udvidelse af værdirummet for allerede eksisterende attributter, eller hvis der foretages sproglige ændringer, der ikke har betydning for fortolkningen af attributterne. Frigivelse af versioner med opdatering af det mindre versionsnummer varsles ikke på forhånd og kan ske fra dag til dag. Det er frivilligt, om de involverede institutioner vil implementere disse versioner med det samme. Det tilrådes dog at gøre det hurtigst muligt.

WAYF – Where Are You From
Asmussens Allé, bygning 305
2800 Kgs. Lyngby

www.wayf.dk
sekretariat@wayf.dk

line
You are here