JA T3 Framework

Fast. Flexible. Powerful

Kontakt

Letlæselig tolkning af Persondataloven

Dine rettigheder efter persondataloven

Persondataloven giver dig en række rettigheder i forhold til myndigheder, virksomheder og private, som har registreret oplysninger om dig eller som behandler disse oplysninger.

Persondataloven giver dig blandt andet ret til at få besked når nogen vil indsamle oplysninger om dig, og du har ret til at få ændret forkerte oplysninger.

Oplysningspligt

Du har ret til at få besked, når andre indsamler oplysninger om dig. Det kaldes også "den dataansvarliges oplysningspligt". Når en myndighed eller virksomhed m.v. indsamler oplysninger om dig hos dig selv eller hos andre, skal myndigheden/virksomheden som hovedregel bl.a. fortælle dig hvem man er, formålet med den behandling der foretages, samt andre nødvendige oplysninger for at du kan varetage dine interesser, fx hvem oplysningerne videregives til.

Hvis du selv afgiver oplysninger via fx en hjemmeside på internettet, vil myndigheden eller virksomheden kunne give dig de nødvendige oplysninger gennem en meddelelse på hjemmesiden.

Ret til indsigt

Du har ret til at vide hvilke oplysninger andre ligger inde med om dig, og hvordan de behandles. Det kaldes også "den registreredes indsigtsret".

Hvis du beder en myndighed eller en virksomhed m.v. om det, har myndigheden/virksomheden som hovedregel pligt til at fortælle dig hvilke oplysninger den behandler om dig, formålet med behandlingen, hvem oplysningerne videregives til, og hvorfra oplysningerne stammer.

Du kan rette henvendelse til myndigheden/virksomheden både mundtligt, skriftligt og fx via e-mail. Du skal henvende dig direkte til den myndighed eller virksomhed m.v. som har oplysningerne. Datatilsynet kommer kun ind i billedet hvis du er utilfreds med myndighedens eller virksomhedens svar og ønsker at klage.

Ret til at få ændret oplysninger

Persondatalovens regler giver dig ret til at få forkerte oplysninger eller vildledende oplysninger slettet, rettet eller blokeret, og du kan forlange at andre som har modtaget oplysningerne, orienteres om det.

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis du har givet et samtykke til registrering, så kan det tilbagekaldes. Virkningen af at du tilbagekalder et samtykke, vil være at den behandling af oplysninger som du har givet samtykke til, normalt ikke må finde sted fremover.

Flere oplysninger kan findes i følgende publikationer:

  • Værd at vide om beskyttelse af data hos Datatilsynet
  • Persondataloven hos Retsinformation
  • Arbejdsmiljøloven hos Retsinformation

Kilde: "Status på borgernes it-rettigheder"

WAYF – Where Are You From
Asmussens Allé, bygning 305
2800 Kgs. Lyngby

www.wayf.dk
sekretariat@wayf.dk

line
You are here