JA T3 Framework

Fast. Flexible. Powerful

Kontakt

Institutioner tilsluttet WAYF

Signaturforklaring: Der er grøn lampe ved forbindelser i drift, gul lampe ved forbindelser under udvikling, rød lampe ved planlagte forbindelser og sort lampe ved afviklede forbindelser.

Længere videregående uddannelserStatus
Copenhagen Business School Production
Danmarks Tekniske Universitet Production
Designskolen Kolding Production
IT-Universitetet i København Production
Islands Universitet Production
Kunstakademiets Arkitekt, Design og Konservatorskoler Production
Københavns Universitet Production
Reykjavík Universitet Connecting
Roskilde Universitet (RUC) Production
Syddansk Universitet Production
Aalborg Universitet Production
Aarhus Universitet Production
ProfessionshøjskolerStatus
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Production
Ingeniørhøjskolen i Aarhus Production
Professionshøjskolen Metropol Production
Professionshøjskolen UCC i København Production
UC SYD Production
University College Lillebælt Production
University College Nordjylland Production
University College Sjælland Production
VIA University College Production
Kortere videregående uddannelserStatus
Cphbusiness Production
Erhvervsakademi Dania Production
Erhvervsakademi MidtVest Production
Erhvervsakademi Sjælland Letter of intent; or discontinued
Erhvervsakademi Aarhus Production
Erhvervsakademiet Lillebælt Production
Fredericia Maskinmesterskole Production
IBA Erhvervsakademi Kolding Production
International Business College Production
KEA – Københavns Erhvervsakademi Production
Maskinmesterskolen København Connecting
Pharmakon Production
SIMAC Connecting
Zealand Business College Production
Aarhus Maskinmesterskole Production
BibliotekerStatus
DCISM Biblioteket Production
Det Administrative Bibliotek Production
Det Kongelige Bibliotek Production
Forsvarets Bibliotekscenter Production
KORA's Bibliotek Production
Københavns Kommunes Biblioteker Connecting
Nota Letter of intent; or discontinued
Socialstyrelsen. Biblioteket Production
Statsbiblioteket Production
Aarhus Kommunes Biblioteker Production
Almene gymnasier, HF-kurser og VUC'erStatus
Amtsgymnasiet i Paderup Production
Det Kristne Gymnasium Production
Dronninglund Gymnasium Production
Espergærde Gymnasium og HF Connecting
Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Production
Frederikssund Gymnasium Production
Grenaa Gymnasium og HF Production
Høng Gymnasium Connecting
Langkær Gymnasium og HF Production
Marselisborg Gymnasium Production
Rosborg Gymnasium & HF Production
Rungsted Gymnasium Production
Skanderborg Amtsgymnasium og HF Production
Vestjysk Gymnasium Tarm Production
Viborg Gymnasium og HF Production
Viborg Katedralskole Production
Vordingborg Gymnasium & HF Production
Aalborghus Gymnasium Connecting
ErhvervsskolerStatus
EUC Nord Production
EUC Vest Production
Hotel- og Restaurantskolen Production
København Nord Production
Selandia – Center for Erhvervsrettet Uddannelse Production
Silkeborg Business College Production
Syddansk Erhvervsskole Production
Social- og sundhedsskolerStatus
Randers Social- og Sundhedsskole Production
Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Production
Social- og SundhedsuddannelsesCentret Production
Århus Social- og Sundhedsskole Production
AndreStatus
Danmarks Kunstbibliotek Letter of intent; or discontinued
Dansk Sprognævn Production
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab Production
MR Forskningssektionen Production
NemLog-in Production
Odense Kommune (med Odense Bys Museer) Production
Region Hovedstaden Letter of intent; or discontinued
Region Midtjylland Connecting
Region Sjælland Production
Statens Museum for Kunst Production
Uddannelsesministeriets It Production
Uni-IT Production

WAYF-sekretariatet
Rued Langgaards Vej 7, 5. sal
2300 København S
Danmark

www.wayf.dk
sekretariat@wayf.dk

line
You are here