Brugerens primære tilknytning til hjemmeorganisationen

Beskrivelse Brugerens primære tilknytning til hjemmeorganisationen
#værdier Singulær
Tilladte værdier student, faculty, staff, affiliate, alum, employee, library-walk-in, member (se beskrivelsen af gruppe-rolle-attributten for en nærmere beskrivelse af betydningen af de enkelte værdier). Hvis en organisation ikke tillægger værdierne faculty, staff og employee forskellige betydninger, bør den i WAYF-sammenhæng bruge staff (til at dække betydningen 'lønnet medarbejder').
Semantik Denne attribut angiver brugerens primære tilknytning til hendes hjemmeorganisation.
Eksempler  
Typisk Anvendelse Autorisation
LDAP-navn eduPersonPrimaryAffiliation
WAYF-status MUST
Noter