Kaldenavn

Beskrivelse Det som brugeren omtaler sig som
#værdier Singulær
Tilladte værdier Alle gyldige navne. Kan bestå af flere navne adskilt af mellemrum
Semantik  
Eksempler Peter Hansen
Typisk Anvendelse Personalisering
LDAP-navn cn
WAYF-status MUST
Noter Kan indeholde brugerens fulde navn inkl. mellemnavn(e)