Brugerens fødselsdato

Beskrivelse Brugerens fødselsdato
#værdier Singulær
Tilladte værdier Datoformatet er ÅÅÅÅMMDD, som specificeret i RFC 3339.
Semantik (Selvforklarende.)
Eksempler 20121120, 00001224, 19700101.
Typisk anvendelse Autorisation
LDAP-navn schacDateOfBirth
WAYF-status MAY og/eller WAYF
Noter I de tilfælde hvor en institution ikke leverer oplysning om brugerens fødselsdato, men dog om hans nationale unikke ID, beregner WAYF værdien af schacDateOfBirth derudfra.