Efternavn

Beskrivelse Brugerens efternavn(e). Må ikke indeholde brugerens mellemnavn(e)
#værdier Singulær
Tilladte værdier Alle gyldige efternavne. Evt. som registreret hos cpr
Semantik  
Eksempler Hansen
Typisk Anvendelse Personalisering
LDAP-navn sn
WAYF-status MUST
Noter cn kan benyttes til at indeholde brugerens fulde navn inkl. mellemnavn(e)