ePTID ændres hvis schacHomeOrganization ændres

I de tilfælde hvor en institution får nyt schacHomeOrganization (domænenavn), vil det resultere i et nyt eduPersonTargetedID for brugerne.

Forklaringen er at de så teknisk set kommer fra en anden organisation/institution. Problemet opstår fordi attributten eduPersonPrincipalName (som indeholder institutionens domæne, schacHomeOrganization) benyttes til udregningen af eduPersonTargetedID.