Gruppemedlemskaber

Beskrivelse Angiver brugerens tilknytning til en gruppe inden for hendes organisation. En gruppe kan fx være et fakultet, et institut eller et kursus.
#værdier Multipel
Tilladte værdier Fastlagt i eduPerson-skemaet. En værdi er opbygget af to komponenter adskilt ved et '@'. Venstresiden benævner brugerens relation til gruppen, højresiden selve gruppen. Højresiden noteres på DNS-facon, med domæne- og underdomænenavne adskilt ved '.'
Semantik Se nedenfor.
Eksempler student@computerScience-101.university.dk
Typisk brug Autorisation
LDAP-navn eduPersonScopedAffiliation
WAYF-status MAY
Noter  

Definition af eduPersonScopedAffiliation i WAYF

Attributten eduPersonScopedAffiliation (ePSA) bruges til at angive en brugers tilhørsforhold til en organisatorisk enhed under institutionen hvortil brugeren har primær tilknytning. Dét kan være fakulteter, institutter, kurser etc.

eduPersonScopedAffiliation skrives på formen <tilhørsforhold>@<enhed>.

<tilhørsforhold> kan tage en af følgende værdier:

  • faculty
  • student
  • staff
  • alum
  • member
  • affiliate
  • employee
  • library-walk-in

– som defineret for eduPersonPrimaryAffiliation. Hver værdis nøjagtige betydning fastlægges af den enkelte institution. Hvis en organisation ikke tillægger værdierne faculty, staff og employee forskellige betydninger, bør den i WAYF-sammenhæng bruge staff (til at dække betydningen 'lønnet medarbejder'). Værdien member er tænkt som overbegreb for faculty, staff og student. Værdien affiliate tænkes brugt om en person med tilknytning til organisationen, men uden de rettigheder som members generelt har.

<enhed> angiver på DNS-form hvilken organisatorisk enhed det foran angivne tilhørsforhold gælder. Organisationsdelen fra eduPersonPrincipalName skal være et suffiks af <enhed>, men må godt matche.

OBS! Organisationsdelen af eduPersonPrincipalName skal matche schacHomeOrganization.

Eksempel

ePPN hans@universitet.dk
ePSA student@matematik.universitet.dk
ePSA student@universitet.dk

ePSA kan f.eks. bruges til at angive et tilhørsforhold til et fakultet:

Eksempel

student@hum.universitet.dk

– eller til et bestemt undervisningshold:

Eksempel

student@hh101.hum.universitet.dk

OBS! Fortolkningen af ePSA's enhedsdel ligger helt og holdent hos den enkelte institution. WAYF hverken kan eller vil garantere for konsistens på tværs af institutioner.

OBS! ePSA bruges til at angive et tilhørsforhold. Hvis man ønsker at give en bruger en specifik rettighed, skal eduPersonEntitlement bruges, som udtrykker at en bruger har ret til at tilgå en bestemt ressource.