Kontrakt

Det er en forudsætning for at få en webtjeneste tilsluttet WAYF at tilslutningen efterspørges af en institution som vil aftage tjenesten; og tjenestens udbyder skal over for WAYF-sekretariatet dokumentere institutionens ønske om adgang til tjenesten via WAYF.

For at blive tilsluttet WAYF skal både tjenesteudbydere og identitetsudbydere underskrive en kontrakt.

Kontrakterne er blevet til i et samarbejde med Kammeradvokaten og andre for at sikre at parternes forpligtelser ifølge kontrakterne er i overensstemmelse med Persondataloven etc.