myWAYF

I did it myWAYF ...

my.wayf.dk kan du se og redigere personlige indstillinger for din brug af WAYF.

Du kan se hvilke tjenester du i den pågældende browser tidligere har tilgået fra hvilke institutioner. Der vises én linje af formen tjenestenavn / institutionsnavn for hver kombination af tjeneste og institution som WAYF har registreret i din browser. Du kan slette sådan en linje ved at trykke på et orange kryds foran linjen — med følgende virkninger:

Du kan få vist oplysningssiden igen

Første gang du tilgik en bestemt tjeneste fra en bestemt institution, viste WAYF dig muligvis en side med oplysninger om hvilke persondata om dig tjenesten fik udleveret fra institutionen ved dit loginforsøg. Hvis du vil se oplysningssiden igen næste gang du forsøger at logge ind på tjenesten fra institutionen, kan du opnå dét ved forinden på my.wayf.dk at slette den linje som svarer til den pågældende tjeneste kombineret med den pågældende institution.

Du kan slette forvalg af institution

Muligvis har du på et tidspunkt sagt ja til at WAYF altid skulle sende dig hen til loginsiden for en bestemt institution hver gang du ville logge ind på en bestemt tjeneste — i stedet for at lade dig vælge institutionen på en liste hver gang du ville logge ind på den pågældende tjeneste. Hvis du vil vælge en anden institution fra listen næste gang du forsøger at logge ind på tjenesten, kan du opnå dét ved forinden på my.wayf.dk at slette den linje som svarer til den pågældende tjeneste kombineret med den pågældende institution.