Niveau af autenticitetssikring

Beskrivelse Beskriver det sikkerhedsniveau hvorpå hjemmeorganisationen (IdP'en) garanterer en brugers identitet.
#værdier Singulær
Tilladte værdier Attributen kan have værdierne '1', '2', '3' eller '4' defineret i IT- og Telestyrelsens Vejledning vedrørende niveauer af autenticitetssikring
Eksempler 2
Typisk Anvendelse Autorisation
LDAP-navn eduPersonAssurance
WAYF-status MUST
Noter  

Eksempler på de forskellige niveauer:

  1. En bruger, der selv opretter en konto og angiver brugernavn og password via hjemmeside
  2. Brugerens identitet er bekræftiget ved personlig fremmøde
  3. Eksempler på dette niveau kan være digital signatur (OCES) eller bankernes netID.