Skift af eget signeringscertifikat

Som tjenesteudbyder behøver man ikke bruge noget signeringscertifikat i sin WAYF-forbindelse, jf. WAYFs certifikatpolitik.

Sådan skifter man sit signeringscertifikat hos WAYF

 1. Jeres registrerede JANUS-bruger logger ind i JANUS.
 2. Finder herefter forbindelsen, ved at søge efter sin institution/tjeneste.
 3. Ændrer status for forbindelsen fra Produktion til Test. (Bemærk at det er en kopi af eksisterende forbindelse, som derfor ikke afbrydes, men fortsætter indtil ny revision sættes i produktion).
 4. Vælg fanebladet Metadata.
 5. Gå helt nederst på siden og vælg certData2 i rullepanelet.
 6. CertData2 er nu synligt, og inputfeltet vises.
 7. Indsæt jeres nye certifikatnøgle i certData2 og husk at trykke på Gem i nederste højre hjørne. (Hvis certData2-feltet ikke er synligt, så gå ned og vælg datafeltet på listen).
 8. Ændr state til Afventer QA og skriv en note i notefeltet nederst, med teksten “Certifikatskift START”.
 9. WAYF-sekretariatet kontrollerer jeres ændringer (inden for alm. arbejdstid kl. 9-15) og rykker derefter forbindelsen helt til Produktion. I hastetilfælde skal man kontakte WAYF-sekretariatet telefonisk.
 10. Når forbindelsen er flyttet til Produktion, kan I skifte privatnøglen på jeres egen server.
 11. Herefter skal I teste at forbindelsen virker efter hensigten.
 12. Hvis tjenesten virker efter hensigten, så gå ind i JANUS igen.
 13. Ændr igen status for forbindelsen, fra Produktion til Test. Husk at gemme.
 14. Vælg fanebladet Metadata.
 15. Slet indholdet af feltet ‘certData’ (Bemærk at det IKKE er indholdet i certData2 I skal slette).
 16. Kopier nu indholdet fra ‘certData2’ til ‘certData’.
 17. Tryk Gem i nederste højre hjørne.
 18. Slet feltet ‘certData2’. Tryk Gem.
 19. Ændr igen state til Afventer QA og lav en note i notefeltet nederst, med teksten “Certifikatskift SLUT”.
 20. WAYF-sekretariatet kontrollerer jeres ændringer (inden for alm. arbejdstid kl. 9-15) og rykker derefter forbindelsen helt til Produktion. I hastetilfælde skal man kontakte WAYF-sekretariatet telefonisk.
 21. Skift af certifikat er nu gennemført.