Undgå ændring af WAYF-entityID

Navnet på institutionens tekniske forbindelse til WAYF (entityID) bør holdes stabilt, da det kan have konsekvenser for brugen af de tjenester som tilgås via WAYF, hvis man ændrer det. Bruges eksempelvis det tjenestespecifikke pseudonym (eduPersonTargetedID), som genereres af WAYF baseret på entityID'et for tjeneste og institution, kan tjenesten ikke længere genkende brugerne, da værdien ændrer sig efter et skift af entityID.

Hvad kan I som institution så gøre?

Ved opgradering eller flytning af en teknisk installation fra én forbindelse til en anden, kan det gamle entityID i langt de fleste tilfælde bevares. I de fleste tilfælde er entityID'et det samme som den url serveren findes på. Ændringer i DNS kan derfor bruges til at skifte de bagvedliggende systemer, uden at man skal ændre entityID'et.

Ekstra driftsikkerhed

Brug af DNS kan også øge handlemulighederne hvis en installation skulle give udfald: Man kan da 'svinge over' til en alternativ installation ved at ændre i DNS.

Mapning af gamle eduPersonTargetedID'er

Er ændring af entityID påkrævet, og bruger-oplysninger tabt på grund af manglende genkendelighed (se ovenfor), kan WAYF desværre ikke være behjælpelig med mapning mellem gamle og nye eduPersonTargetedID-værdier.