Aftaler

Det er en forudsætning for at få en webtjeneste tilsluttet WAYF at tilslutningen efterspørges af en institution som vil aftage tjenesten; og tjenestens udbyder skal over for WAYF-sekretariatet dokumentere institutionens ønske om adgang til tjenesten via WAYF.

For at blive tilsluttet WAYF skal både tjenesteudbydere og identitetsudbydere underskrive en tilslutningsaftale og en databehandleraftale. Tilslutningsaftalen regulerer de generelle vilkår for udbyderens deltagelse i (medlemskab af) føderationen, mens databehandleraftalen — udarbejdet efter Datatilsynets skabelon — fastsætter WAYFs rolle som databehandler for udbyderen.