FAQ

Hvad er WAYF?

WAYF er forbindelsesled mellem institutioner (med brugerdata og login-systemer) og eksterne tjenester. Med WAYF kan man genbruge sit brugernavn og kodeord på sin institution til at få adgang til tjenester som ikke drives af institutionen selv. Det kan være tidsskriftsdatabaser, biblioteksarkiver og lignende. WAYF fungerer også som 'single-sign-on', hvilket betyder at systemet kan genbruge dine oplysninger – men kun indtil du lukker din browser. Læs detaljer om WAYF-arkitekturen.

Hvordan bruger jeg WAYF?

  1. Gå ind på webstedet for den informationstjeneste du vil benytte.
  2. Herfra bliver du viderestillet til WAYF, hvor du skal angive hvilken institution du kommer fra.
  3. Hvis du ikke allerede er logget ind på din institution, bliver du sendt til dens log-in-side.
  4. Efter du er logget ind, viser WAYF hvilke oplysninger der vil blive sendt til tjenesteudbyderen. Du har hér mulighed for at afbryde indlogningen.
  5. Hvis informationstjenesten godkender dine oplysninger, får du adgang til tjenesten.

Hvilke oplysninger videregiver WAYF til tjenesterne?

WAYF begrænser mængden af oplysninger til det som en tjenesteudbyder skal bruge for at kunne afgøre om du skal have adgang til tjenesten. Hvis udbyderen eksempelvis kun har brug for at vide at du kommer fra en bestemt institution, videregiver WAYF ikke andre oplysninger end navnet på den institution du kommer fra.

Hvilke oplysninger gemmer WAYF om mig?

WAYF gemmer oplysninger om hvilke oplysningssider du ikke længere vil have vist forud for indlogning. Oplysningerne gemmes i form af såkaldte hash-værdier, dannet ud fra dine brugeroplysninger (énvejs-, dekstruktiv kryptering). Det er ikke muligt ud fra oplysningerne i WAYFs database at udlede nogen form for person-identificérbar information.

Hvordan virker WAYF?

WAYF kommunikerer med to typer organisationer: Tjenesteudbydere og institutioner. Tjenesteudbyderne (fx et forskningsbibliotek eller en ordbog) stiller en tjeneste til rådighed. Institutionerne stiller information om brugere til rådighed. WAYF sørger for de tekniske protokol-oversættelser der er nødvendige i kommunikationen mellem de to organisationstyper, og sikrer at hver enkelt bruger har samtykket til udlevering af persondata.

Hvem står bag WAYF?

WAYF leveres af DeiC, en organisation under Forsknings- og Uddannelsesministeriet. Læs mere her om WAYFs formelle organisering.

Hvad står WAYF for?

WAYF står for 'Where Are You From' (hvor er du fra). Navnet kommer af at man som bruger bliver mødt med dette spørgsmål før man kan få adgang til en af de informationstjenester der er tilsluttet WAYF.

Login-fejl

Login-fejl kan skyldes flere ting:

  1. Din institution findes ikke på listen over institutioner som du kan vælge. Dette skyldes at din institution ikke har indgået aftale om tilslutning til WAYF.
  2. Du har logget ind og er blevet sendt videre til tjenesten, men får ikke adgang. Dette kan skyldes at du ikke har ret til at tilgå tjenesten. Tjenesten selv, ikke WAYF, afgør på baggrund af de informationer som overføres fra institutionen, om du kan få adgang. Tjenesteudbyderen og din institution skal indbyrdes aftale hvilke typer af brugere der har adgang til tjenesten.
  3. Du har undladt at trykke på Fortsæt da WAYF viste dig oplysningssiden. I så fald sendes dine oplysninger ikke til tjenesten, og du får derfor heller ikke adgang til tjenesten, da den ikke kan afgøre om du opfylder adgangskravene.

Hvordan undgås re-post af log-in når brugeren trykker Tilbage i browseren?

Tjenesteudbydere kan forebygge at log-in-request'et re-post'es, ved i deres implementering at følge webudviklingsmønstret Post/Redirect/Get (PRG).

Manglende eller forkerte attributværdier?

Hvis en tjeneste ikke modtager værdier for de attributter som den forventer, er det sandsynligvis fordi den indloggende brugers institution ikke har leveret gyldige værdier til WAYF. Hvis der er tale om en MUST-attribut, som institutionen altså er forpligtet til altid at levere, så er det en fejl.

Hvis en bruger opdager forkerte attributværdier når han kigger på samtykkedialogen, fx en forkert e-mailadresse, så skal han henvende sig til sin institution for at få ændret den forkerte registrering.

Vil du tilgå en DEFF-database?

Har din institution DEFF-licens til en bestemt forlagsdatabase, kan du muligvis tilgå forlagets databasetjeneste via WAYF. Hvis tjenesten allerede er tilsluttet WAYF, skal man blot sikre sig at forlaget har åbnet for institutionen via WAYF. Ellers kan man henvende sig til forlaget og bede dem tilslutte sig WAYF. En anden mulighed for WAYF-baseret adgang er at bede Statsbiblioteket oprette en særlig proxyserver som giver din institutions brugere WAYF-adgang til de databaser som institutionen har DEFF-licens til.

Problemer med STADS-DANS eller Ansøgningsportalen?

Hvis du som ansøger til en kandidatuddannelse oplever problemer med brugen af Ansøgningsportalen (tidligere: STADS-DANS), skal du henvende dig til Uddannelsesministeriets servicedesk. Hvis der er tale om at Ansøgningsportalen modtager forkerte personoplysninger om dig, fx en forkert e-mailadresse, og du logger ind fra et andet universitet, skal du dog henvende dig til det universitet som du logger ind fra, for at få rettet den forkerte registrering. WAYF kan ikke hjælpe med problemer med forkerte personoplysninger.

Fortæller en tjeneste at du ikke har adgang til den?

WAYF styrer ikke adgangen til webtjenesterne og har ingen indflydelse på adgangskontrollen. Hvis man nægtes adgang til en tjeneste, og mener det er en fejl, skal man henvende sig til sin institution eller til tjenesteudbyderen.