Brugere

Betegnelsen brugere dækker over dem der har et WAYF-login. For at kunne have et WAYF-login skal du være studerende, ansat eller på anden vis være tilknyttet en institution, fx en uddannelsesinstitution, der er tilsluttet WAYF.

Med dit WAYF-login kan du få adgang til alle de WAYF-tilsluttede webtjenester som din institution har indgået aftale med.