Institutioner i WAYF

Signaturforklaring: Der er grøn lampe ved forbindelser i drift, gul lampe ved forbindelser under udvikling, rød lampe ved planlagte forbindelser og sort lampe ved afviklede forbindelser.

Længere videregående uddannelser Status
Copenhagen Business School Production
Danmarks Tekniske Universitet Production
Designskolen Kolding Production
Det Jyske Musikkonservatorium Production
IT-Universitetet i København Production
Islands Universitet Production
Kunstakademiets Arkitekt, Design og Konservatorskoler Production
Københavns Universitet Production
Roskilde Universitet (RUC) Production
Syddansk Universitet Production
Aalborg Universitet Production
Aarhus Universitet Production
Professionshøjskoler Status
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Production
Professionshøjskolen Metropol Production
Professionshøjskolen UCC Production
UC SYD Production
University College Lillebælt Production
University College Nordjylland Production
University College Sjælland Production
VIA University College Production
Kortere videregående uddannelser Status
Cphbusiness Production
Erhvervsakademi Dania Production
Erhvervsakademi MidtVest Production
Erhvervsakademi Sjælland Production
Erhvervsakademi SydVest Production
Erhvervsakademi Aarhus Production
Erhvervsakademiet Lillebælt Production
Fredericia Maskinmesterskole Production
IBA Erhvervsakademi Kolding Production
International Business College Production
KEA – Københavns Erhvervsakademi Production
Maskinmesterskolen København Production
Pharmakon Production
SIMAC Production
Zealand Business College Production
Aarhus Maskinmesterskole Production
Biblioteker Status
Det Administrative Bibliotek Production
Det Kongelige Bibliotek Production
Forsvarets Bibliotekscenter Production
Statsbiblioteket Production
Almene gymnasier, HF-kurser og VUC'er Status
Det Kristne Gymnasium Production
Dronninglund Gymnasium Production
Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Production
Frederikssund Gymnasium Production
Grenaa Gymnasium og HF Production
Marselisborg Gymnasium Production
Paderup Gymnasium Production
Rosborg Gymnasium & HF Production
Rungsted Gymnasium Production
Vordingborg Gymnasium & HF Production
Erhvervsskoler Status
EUC Nord Production
Hotel- og Restaurantskolen Production
København Nord Production
Silkeborg Business College Production
Syddansk Erhvervsskole Production
Social- og sundhedsskoler Status
Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Production
Århus Social- og Sundhedsskole Production
Andre Status
Ansøgningsportalen Production
Danmarks Kunstbibliotek Letter of intent; or discontinued
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab Production
MR Forskningssektionen Production
NemLog-in Production
Region Hovedstaden Connecting
Region Midtjylland Connecting
Region Sjælland Production
Statens Museum for Kunst Production
Uddannelsesministeriets It Production
ØSS-Samarbejdet Production