NemLog-in

Offentlige myndigheder som hører under frikøbsaftalen for NemLog-in, har mulighed for at benytte WAYF som teknisk leverandør af NemLog-in. Med en almindelig teknisk integration til WAYF får organisationen mulighed for at lade brugere identificere sig med NemID via NemLog-in, både borgere og medarbejdere.

En almindelig use case er: nulstilling af adgangskode for oprettede brugere som har glemt deres kodeord: brugeren kan i stedet logge ind med NemID (via NemLog-in) og blive genkendt ved hjælp af CPR-nummer. På det grundlag kan der gives adgang til at brugeren kan lave et nyt password til sin konto. Dét kan spare meget support-tid eksempelvis for en uddannelsesinstitution med mange brugere.

Men NemLog-in kan også bruges som den primære login-metode ved en webtjeneste med WAYF-integration, hvorved brugerne vil få helt den samme login-oplevelse som ved mange velkendte selvbetjeningsløsninger fra det offentlige.

Hvis en institution eller tjenesteudbyder vil bruge NemLog-in via WAYF, foregår tilslutningen, både teknisk og juridisk, på helt samme måde som når andre webtjenester tilsluttes WAYF: Der skal laves en teknisk integration og indgås en tjenesteudbyderkontrakt mellem tjenesten og WAYF. Læs her om tilslutning af tjenester til WAYF.

Tidligere skulle man indgå en skriftlig aftale med Digitaliseringsstyrelsen for at måtte bruge NemLog-in gennem WAYF; men det skal man ikke længere. Nu skal WAYF blot påse at NemLog-in kun leveres til offentlige myndigheder.

Hvis man er interesseret i at bruge NemLog-in gennem WAYF, skal man henvende sig til WAYF-sekretariatet, som vil afgøre om ens organisation er berettiget. I tvivlstilfælde kan Digitaliseringsstyrelsen blive inddraget.