Hvordan bruger jeg WAYF?

At logge ind med WAYF

  1. Gå ind på webstedet for den informationstjeneste du vil benytte.
  2. Herfra bliver du vist videre til WAYF, hvor du skal angive hvilken institution du kommer fra.
  3. Hvis du ikke er logget ind på din institution, bliver du sendt til dens login-side.
  4. Efter du er logget ind, viser WAYF hvilke oplysninger der vil blive sendt til tjenesteudbyderen. Du kan få WAYF til ikke at vise oplysningssiden næste gang du logger ind.
  5. Hvis informationstjenesten godkender dine oplysninger, får du adgang til tjenesten.

Hvad er WAYF?

WAYF er forbindelsesled mellem institutioner (med brugerdata og login-systemer) og eksterne tjenester. Med WAYF kan man genbruge sit brugernavn og kodeord på sin institution til at få adgang til tjenester som ikke drives af institutionen selv. Det kan være tidsskriftsdatabaser, biblioteksarkiver og lignende. WAYF fungerer også som 'single-sign-on', hvilket betyder, at systemet kan genbruge dine oplysninger – men kun indtil du lukker din browser. Detaljer om WAYF-arkitekturen (pdf-format) kan læses her.

Hvilke oplysninger videregiver WAYF til tjenesterne?

WAYF begrænser mængden af oplysninger til det som en tjenesteudbyder skal bruge for at kunne afgøre om du skal have adgang til tjenesten. Hvis udbyderen eksempelvis kun har brug for at vide at du kommer fra en bestemt institution, videregiver WAYF ikke andre oplysninger end navnet på den institution du kommer fra.

Hvilke oplysninger gemmer WAYF om mig?

På din egen enhed gemmer WAYF oplysninger om hvilke tjenester du har forsøgt at tilgå via WAYF — alene for at vi kan undlade at vise dig tjenestens oplysningsside igen hvis du allerede har set den, nemlig første gang du tilgik tjenesten. Derudover gemmer vi på din egen enhed oplysninger om hvilken institution du foretrækker at logge ind på hver tjeneste fra — for at vi straks kan sende dig hen til institutionens loginside når du vil ind på tjenesten, i stedet for at du hver gang skal vælge institutionen på en liste. Du kan til enhver tid slette de oplysninger som WAYF har gemt på din egen enhed, på myWAYF. Centralt, på WAYFs egne servere, gemmer vi log om din logintrafik gennem WAYF. Men både hér og på din egen enhed er oplysningerne gemt på en sådan måde at det ikke umiddelbart er muligt at identificere dig: Man kan af de gemte data kun udlede at du er den samme som før — ikke hvem du er i virkeligheden. Al direkte personhenførbar information pseudonymiseres (vha. saltet hashning) før vi evt. gemmer den.

Hvordan virker WAYF?

WAYF kommunikerer med to typer organisationer: tjenesteudbydere og institutioner. Tjenesteudbyderne (fx et forskningsbibliotek eller en ordbog) stiller en tjeneste til rådighed. Institutionerne stiller information om brugere til rådighed. WAYF sørger for de tekniske protokol-oversættelser der er nødvendige i kommunikationen mellem de to organisationstyper, og sikrer at hver enkelt bruger er blevet oplyst om hvilke persondata der er blevet videregivet til tjenesteudbyderen og til hvilket formål.

Personlig tilpasning af WAYF

my.wayf.dk kan du se og redigere personlige indstillinger for din brug af WAYF.