Institutioner

Betegnelsen institutioner dækker over universiteter, professionshøjskoler, gymnasier, biblioteker m.fl. der enten allerede er eller ønsker at blive tilsluttet WAYF.

En institution der er tilsluttet WAYF, kan tilbyde sine studerende og ansatte et WAYF-log-in, der skaber forbindelse mellem institutionens log-in-system og webtjenester og således gør det muligt at bruge ét log-in som adgang til en lang række tjenester.