RASMUS

Remote Access Service Monitor for Users and Services

Statistikværktøj

Sekretariatet har det seneste par år opsamlet detaljeret statistik om den faktiske brug af WAYF og har udviklet RASMUS som værktøj til anskueliggørelse af de statistiske observationer. RASMUS kan vise antal brugere og logins per tjeneste og per institution for mange forskellige perioder.

Økonomigevinstberegner

Men RASMUS ved fx også hvad hver tilslutning har kostet, og kan derfor beregne og anskueliggøre de økonomiske gevinster ved WAYF. Eksempelvis hvor meget udbyderen af en webtjeneste har sparet ved kun at skulle foretage én teknisk integration, nemlig til WAYF, i stedet for én til hver af dens kunde-institutioner som er tilsluttet WAYF i den anden ende som identitetsudbydere. Og omvendt: Hvor meget en institution har sparet ved kun at skulle integrere til WAYF og ikke direkte til hver webtjeneste den bruger. RASMUS kan også kombinere sine økonomiske nøgletal og sine brugsstatistiske data og vise hvor meget hver bruger eller hvert login har kostet hver tjeneste eller institution.

Webinterface

Webtjenesten RASMUS fremtræder i browseren som en enkel webside lodret opdelt i tre sektioner:

  1. øverst: et kontrolpanel, hvor man kan skrue på forskellige parametre, fx den viste kalenderperiode og målepunkternes tæthed;
  2. derunder: en todimensionel kurve svarende til kontrolpanelets parametre, med tiden ud ad x-aksen og antal logins eller brugere op ad y-aksen;
  3. og nederst: en opregning af alle tilsluttede tjenester og institutioner, hver annoteret med antal logins og unikke brugere for den valgte periode eller med integrationsomkostningerne. Man kan her klikke tjenesterne og institutionerne til og fra i statistikvisningen og eksemplvis kun få vist statistik for de tjenester som en bestemt institution (eller gruppe af institutioner) rent faktisk har logget ind på. Hver tilvalgt forbindelse får sin egen kurve i kurvevisningen oven over opregningen.

Bemærk: RASMUS' webinterface virker ikke i Internet Explorer.

Hvem må bruge RASMUS?

Offentligt tilgængelig er kun den helt overordnede brugsstatistik: WAYFs totale antal logins og brugere i udvalgte perioder. Oplysningerne om de enkelte tjenesters og institutioners trafik og økonomi kan være følsomme og frigives ikke uden videre; de er til WAYF-sekretariatets interne brug. Den offentlige del af RASMUS ses på https://rasmus.wayf.dk.

Adgang til RASMUS for WAYF-institutioner

Men hver institution som er tilsluttet WAYF, har mulighed for at rekvirere adgang til RASMUS' statistik over den pågældende institutions egen brug af WAYF: antal logins og brugere per tjeneste i enhver periode. Adgangen tildeles af hver institutions brugeradministrator, som markerer rettigheden med en bestemt værdi i attributten eduPersonEntitlement hos brugeren. Administratorer kan enten lave denne markering i institutionens lokale brugerbase (hvorfra den så oversendes til WAYF når den pågældende bruger forsøger at logge på RASMUS), eller de kan via webtjenesten WAYF Entitlement Management Service (WEMS) lave den i WAYFs attributlager (hvorfra WAYF så henter den hver gang en bruger fra institutionen forsøger at logge på RASMUS). Berettigede bruger kan logge på RASMUS' beskyttede del på adressen https://rasmus.wayf.dk/login.