Brugerens CPR-nummer

Beskrivelse Brugerens cpr-nummer
#værdier Singulær
Tilladte værdier Alle gyldige cpr-numre angivet som 10 cifre (dvs. uden bindestreg)
Semantik Brugerens entydige nationale id som registreret i CPR-registret, præfigeret med 'udtrykket urn:mace:terena.org:schac:personalUniqueID:dk:CPR:'
Eksempler urn:mace:terena.org:schac:personalUniqueID:dk:CPR:1012001234
Typisk Anvendelse Autorisation
LDAP-navn Intet (evt. norEduPersonNIN)
WAYF-status MAY
Noter Denne attribut bør ikke udveksles medmindre det er absolut nødvendigt i henhold til den danske persondatalovgivning. Og kun databehandlere som handler på vegne af det offentlige, må modtage attributten.