Erfamøde IX på Aarhus Universitet 9. maj 2019

 • Tid: Torsdag den 9. maj 2019 kl. 10-16
 • Sted: Aarhus Universitet i Mødelokale 1.1 i konferencecentret, lige inden for døren i Bygning 1421 på Fredrik Nielsens Vej 4, 8000 Aarhus C
 • Forplejning: Der serveres frokost ved middagstid og kaffe og vand under mødet.
 • Tilmelding til gratis deltagelse på Doodle.

D a g s o r d e n

 • Velkomst og præsentation. Fastlæggelse af dagsorden. Byd ind med erfaringer og udfordringer som I gerne vil vende på mødet.
 • Punkter fra WAYF:
  • Highlights fra den risikovurdering som WAYF har udført vedr. sin persondatabehandling ifm. pågående revision.
  • Demonstration af og feedback om WAYFs nye webinterface til redigering af metadata, "mEdit".
  • Incidents siden sidst: Netværks- og signeringsproblemer. Håndtering. ServiceInfo.
  • Det skal være nemt: Brug JWT i stedet for SAML2/XML hvis du vil. Demo/omtale af WAYFs nye SAML2jwt-tjeneste for markant enklere teknisk tilslutning af tjenester til WAYF.
  • Grand Unified IdP: Standardiseret håndtering af gæstebrugere. Nyt udviklingsprojekt hos DeiC: En IdP som hver SP selv styrer hvad sender til SP'en, og hvor SP'en kan registrere gæstebrugere. Brugeren har skal have en konto ved en anden IdP, evt. en social IdP.
  • Debat om væksten i punkt-til-punkt-forbindelser fra institutionerne: Anti-føderation som modebølge. Hvad er rationalet?
  • Indførelse af krav om SHA256 primo juli 2019: Føderationssikkerheden hæves. Hvad skal SP'er og IdP'er foretage sig?
  • Formidling af MFA i WAYF: Hvem og hvordan?
 • Erfaringsudveksling
  • ...
  • ...
  • ...