WAYF med i international workshop om SSH-adgang med fødereret login

DeiC og WAYF var 19.-20. april værter ved en workshop i København om genbrug af webbaseret login i SSH-baserede adgange. Forskningsinstitutioner har typisk en meget veludviklet brugerstyring for deres webbaserede systemer, og der er meget at vinde hvis man kan genbruge dén i systemer som traditionelt ikke har direkte webbaseret adgang og næppe heller får det, fx supercomputeranlæg (HPC-anlæg).

Workshoppens deltagere kom fra Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Science and Technology Facilities Council (STFC), DAASI International, Risø, DeiC og WAYF og præsenterede og diskuterede elementerne i et antal selvudviklede løsninger på problemet. Fra dansk side bidrog vi med en løsning baseret på SSH-certifikater.

Blandt konklusionerne var at det vil være frugtbart med fortsat “venskabelig konkurrence” mellem løsningerne og med en fælles indgang til dem på nettet. Med det sidste bliver det nemt for folk med behovet at finde og bruge et antal gennemarbejdede open source-løsninger med hver sine styrker og svagheder.

Gruppen planlægger et oplæg på REFEDS-mødet som holdes i Tirana først i juni.