WAYF erstatter sit testmiljø

Hidtil har man kunnet afprøve sin tekniske integration i et særligt testmiljø hos WAYF, dvs. med særlige test-metadata installeret på sin egen SAML2-server. Men det testmiljø nedlægges nu. Fremover får man i stedet adgang til at teste sin integration direkte i WAYFs produktionsmiljø, dvs. med brug af WAYFs produktions-metadata på sin SAML2-server. Dog vil man kun have adgang til en enkelt identitetsudbyder, nemlig WAYF Orphanage.

Hvor man før har kunnet tilslutte sin forbindelse til WAYFs testmiljø uden WAYF-sekretariatets indblanding, kræver det nu WAYF-sekretariatets godkendelse at få en forbindelse til test i WAYF. Man anmoder om dén ved i WAYFs metadataregistreringstjeneste, JANUS, at gemme sin forbindelse i tilstanden Afventer produktion. Så får WAYF-sekretariatet en e-mail og ekspederer sagen.

Til gengæld vil man ikke længere skulle skifte metadata når ens forbindelse flyttes fra test til produktion hos WAYF: Man skal i begge situationer bruge det samme metadata-sæt, nemlig WAYF's produktions-metadata.